Николет-87-Милена Георгиева ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.