Николети България АД


Производството и продажбата на тапицирана мебел.