Никола Йорданов-Марчела ЕТ


 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.