Никола Иванов-Кини Си ЕТ


Цех за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия. Магазин за хранителни стоки.