Николай Флоров-Стрелец ЕТ


 Самостоятелен щандза търговия с храни на територията на пазари, в хали, гари, магазини за нехранителни стоки и други.