Никеа - Цветана Герова ЕТ


Кафе аперитив. Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.