Неше-04-Назмие Хюсеин ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.