Нет Ис Сат ООД


Услуги в сферата на ИТ. Компанията е специализирана в предлагането на индивидуални телекомуникационни решения, които включват – предоставяне на оптичен или безжичен Интернет достьп, фиксирана телефонна услуга, изграждане на виртуални частни мрежи (VPN), управление, администриране и защита на мрежи и информация.