Неохим Кетъринг ЕООД


Услуги в сферата на ресторантьорството. Предлага на пазара широк асортиментен лист от полуфабрикати, салати и готови храни. Дружеството предлага външен кетъринг, както и организиране на частни тържесвта в двете си зали.