Нек Еад


Компанията има предмет на дейност:Производство и пренос на електрическа енергияЦентрализирани покупки и продажби на електрическа енергияСнабдяване с електроенергия на потребителите, присъединени към преносната мрежаВнос, износ на електрическа енергия и енергийни ресурсиСтроителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и електропреноса;Инвестиционна дейностВнедряване и популяризиране на енергийната ефективност при производство и пренос на енергияОперативно ръководство и координация на цялостния режим на работа на националната електроенергийна система чрез Централно диспечерско управление