Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и обществественото обслужване.


Фирмата развива дейност в областта "Културни центрове и организации".