Недира - Недко Петков ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.