Невин - Невина Жадалова ЕТ


Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.