Начално училище Христо Ботев с. Черковна


Начално училище.