Начално училище Св. Св. Кирил и Методий с. Биволаре


Начално училище.