Национална Строителна Федерациа


Националната Строителна Федерациа - грубо строителство, довършителни работи, ел. инсталационни, ВиК, ОиВ, промишлено строителство, жилищно строителство, хидроенергиино строителство, пьтно строителство, ремонтни работи, изпитване на строителни конструкции, климатични системи, производители на сухи стр. смеси и др.