Национална почвена служба


Национална почвена служба - град София | Оборудване, машини и инструменти

Водеща компания в предоставянето на точни и прецизни препоръки за избор на подходящи терени за създаване на насаждения за производство на висококачествена и конкурентноспособна земеделска продукция.

Нашата висока репутация е основана на изграждането на дълготрайни взаимоотношения с нашите клиенти и се фокусира върху предоставянето на услуги в областта на селското стопанство които прибавят добавена стойност във всичко, което правим.

Заедно с нашите клиенти, ние предоставяме възможности за прилагане на нови идеи за устойчиво управление на стопанството и инвестициите в селските райони.