Национален фестивал на малките театрални форми


Конкурсен фестивал с международно участие за малки и камерни театрални форми.