Надин Консулт ЕООД


Счетоводно обслужване на фирми,изготвяне на анкетни карти и декларации по чл.69 и чл.70 от ЗПСЗЗ,попълване на документи за ОСЗ и ДФЗ,изготвяне на годишни данъчни декларации на физичиски лица и ЗП