Надежда - 66 ЕТ


Международен товарен транспорт и спедиция - автомобилен, железопътен, контейнерен. Логистика. Митническо агентство. Застраховки - карго, отговорност на превозвача, гражданска отговорност, каско, злополука и имуществени.