Надежда - Султанка Дженева ЕТ


Извършване на квалификационни и преквалификационни курсове.