Надежда ЕТ - Чанка Георгиева


Смесен магазин. Работилница за сладкарски изделия.