М.М.-Малешко Малешков ЕТ


 Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.