М софт 2016 ЕООД


Основната дейност на фирмата е създаване, разпространение и поддържане на икономически софтуер, ориентиран предимно към счетоводна дейност за фирми и бюджетни организации.Програми, които се поддържата от фирмата: софтуер за едностранно едностранно счетоводство, двустранно счетоводство, деловодна програма, сфук- система за финансово управление и контрол, таксова книга за социални домове, каса- валутна, левова с авансови отчети, взаимоспомагателна каса - софтуер , пътни листове, софтуер по поръчка.