М и ТСС ООД


"М&TCC" ООД работи в областа на физическото архивиране на документи. Архивирането се извършва в пълно съответсие с изискванията и нормите за съхранение на документи валидни в Евпропа и САЩ. "М&ТСС" ООД разполага с обучени консултанти, които могат да подредя вашите документи. Ще Ви помогне да организирате Вашите документи, да определите колко дълго да ги съхранявате според фирмената Ви политика, законови изисквания и ISO стандарти.