М-Емилия Йорданова ЕТ


Цех за пакетиране на суха сметана.