Мустафа Рашид ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафене.