Мусала Консулт ООД


Мусала Консулт ООД предоставя комплексно правно и счетоводно обслужване за корпоративни клиенти и инвеститори в недвижими имоти в България. Подпомага разработването и реализирането на проекти по Структурните фондове на Европейския съюз.