МТМ ООД - Варна


 Търговия с антикорозионни, керамични, подови, стенни, химически покрития; корабни и индустриални бои, декоративни бои; корабни и индустриални химикали, набивки, уплътнителни листи, лепила, корабни части.