МТЛ Хербадент ЕООД


Зъботехническа лаборатория, оборудвана с модерна, съвременна апаратура. Качествено и прецизно изработване на подвижни и неподвижни зъбо- протезни конструкции.