Мост Компютърс ООД


Услуги в сферата на ИТ. Резервни части за компютри. РС-та, работни станции, UPS, твърди дискове, флопидискове, модеми и факс модеми, принтери (матрични и лазерни), ПОС системи. Дилър на HP.