Морена комерс СД


Фирмата се занимава с:Продажби на едро и дребно, дистрибуция на парфюмерия, козметика, перилни и почистващи препаратиИзнос на пресни и обработени селскостопански продукти, консерви, сирене, замразено месо, вино, текстил, булченски облекла и другиВнос на стоки за потреблениеКомисионери на местни и чужди компании за внос и износУчастия в смесени дружестваИнвестиционни и приватизационни проекти