Монтажи ЕАД


Проектиране, доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване, стоманени конструкции, електроинсталации и подстанции, промишлени тръбопроводи, резервоари и резервоарни стопанства, внос, износ, реекспорт на оборудване и материали.