Монтажи ЕАД - ЦКЛ


Орган за контрол от вида С, акредитиран от БСА. Обучение на кадри за електромонтаж, заваряване, мотокаристи и др. Проучване, проектиране, узаконяване и изпълнение на проекти.