Монополис - Юлия Янакиева ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.