Момалтар - 62 - Момчил Таратаев ЕТ


Павилион за търговия с храни.