МЛАД Консулт


МЛАД Консулт - град София | Услуги

Фирма “МЛАД Консулт” ООД предоставя гъвкав комплекс от консултантски услуги и съдействие на производителите и доставчиците на стоки и услуги, които участват в процедурите по възлагане на обществени поръчки, осигурявайки безупречна подготовка на документацията, равностойно участие в тръжните процеси и ефективна професионална защита на интересите на своите клиенти.