Мишел-Михаил Александров Трифонов ЕТ


Цех за закуски. Бърза закуска. Павилион за търговия с храни.