Митака - Димитър Георгиев ЕТ


Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.