Мирчо Ценков ЕТ


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафетерия.