Мирта-Стела Йорданова ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.