Мими-85 Илиана Жекова ЕТ


Лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи. Оценител към Агенцията за държавни вземания. Оценител на реституционни претенции, съгласно параграф 4 от ЗОСОИ. Предмет на дейност на фирмата: търговия, производство на изделия, оценителска дейност и други.