Милен ПС ЕТ


Изграждане на нови обекти: жилищни, обществени и промишлени сгради;ремонт и преустройство на съществуващи сгради;саниране на сгради;полагане на хидро и топлоизолации.