„Микросистеми“ ООД


„Микросистеми“ ООД - град Варна | Производство и нови технологии

МИКРОСИСТЕМИ ООД е 100% частна компания, базирана във Варна, България.

Фирмата е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2008 от Bureau Veritas през 2009 г.

Основни направления в дейността на фирмата са:

  • Проектиране и серийно производство на електронни везни;

  • Проектиране и внедряване на специализирани теглоизмервателни системи;

  • Разработка на специализиран хардуер и софтуер за измерване и контрол;

  • Продажба и сервиз на касови апарати и фискални системи;

  • Създаването на цялостни проекти за управление на търговски обекти - POS системи , мобилни складове и други системи за управление на малкия и среден бизнес;

Фирмата произвежда серийно кранови везни - собствена разработка, както и специализирани контролери за теглоизмерване и дозиране от 2002 г.

Новите модели кранови везни Titan XX R и Atlas XX R са узаконени за търговски цели в Европа, притежават сертификат за одобрен тип от 2009 г. и се предлагат на пазара със сертификат за оценка на съответствието.

МИКРОСИСТЕМИ разполага с модерна технологична база за развой. Разработените във фирмата специализирани електронни модули са със съвременна архитектура и конкурентни параметри и позволяват гъвкаво и бързо изграждане на измервателни системи с широк спектър приложения.