Микромет АД


Проектиране, производство, монтаж и ремонт на метални конструкции и оборудване, съоръжения с повишена опасност и инсталации, заваряване на стомани, цветни метали и сплави.