Мики ЕТ - Стайка Гинова Атанасова


Смесен магазин. Кафене.