Мизия - 92 - Надежда Николова ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.