Миг-91-Митко Екупов ЕТ


Кафе-аперитив. Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.