Агенция "Мечтан дом"ЗАЩО ДА РАБОТЯ С МЕЧТАН ДОМ?  

1. Обстойна проверка на документите на имота от юрист на Агенцията!  

2. Подготвяне на документация за успешна сделка от брокера с които работите!  

3. Закупуване на жилище чрез ипотека!  

4. Договаряне на оптимални условия по сделката!  

5. Екип от професионалисти преминали през обучения за всички аспекти на сделките с имоти!