Метсо Минералс


Метсо Минералс предлага оборудване в следните направления: Обогатителни системи и шламови помпи Гумени и полиуретанови изделия TRELLEX Транспортни ленти за специални приложения, наклонен и вертикален транспорт Чистачи, центриращи ролки, облицовки за барабани Армирани маркучи Обезпрашаващи системи Облицовки за бункери, пресипки, течки Облицовки за мелници Пресевни повърхности от полиуретан и гума Трошене и пресяване Челюстни, конусни, ударно-отражателни и вертикални трошачки Пресевни машини и питатели Мобилни трошачно пресевни инсталации Оборудване за рециклиране на метални и битови отпадъци